De fastlåste emner

Nogle emner, som D-factor har taget op, kan virke som uløselige. Så kan man godt undervejs i en forestilling sidde og tænke, at det her er bare uløseligt. Men det er også vores erfaring at slet ikke alle overvejelser og refleksioner kommer frem under debatten under forestillingen. Så selv om noget kan synes uløseligt også under forestillingen, så viser der sig nye tanker eller nye overvejelser – efter at D-factor og publikum er gået hjem.
 

Nogen gange er snakken med unge muslimer stoppet med henvisning til Koranen, og at noget ville være forkert at gøre i forhold til Allah: ”Du skal have tillid til Allah. Du ved ikke, hvad han har i vente til dig.”, har flere unge sagt nogenlunde enslydende. Et eksempel på en ”mur”, der stopper al snak og bremser for plads til at tænke videre.

Men én fra publikum siger efter forestillingen: ”Vi sagde ikke noget under forestillingen, men i bag efter gik vi hjem og sad i en lille gruppe og diskuterede, hvordan Koranen kommer til at virke som tvang i vores liv. Jeres forumteater sætter nogle kædereaktioner i gang.”


 
D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855