Hvordan udvikler vi en forestilling?

Skræddersyet forumteater til dit problem

Måske skal forumteateret belyse disse emner: Hvorfor er det svært for nogle unge at komme i gang med uddannelse md job/uddannelse? Hvad er grunden til at unge danske og anden etnisk baggrund har svært ved at få et fællesskab op at stå på uddannelsen? Vi går til de involverede og spørger dem. Vores forestilling er skræddersyet til målgruppe.

UD fra samtalerner og interviews laver vi en ”case” som bygger på vores snakke med målgruppen. Ofte bruger vi direkte udtryk, sætninger eller taleformer, vi har hørt fra interviews og putter dem ind i forestillingen.

Dernæst ”skruer” vi lidt op for virkemidlerne, således at fordomme bliver forstørret, eller en misforståelse får et tvist, så den bliver morsom. Eller vi skærper konfliktetn, så den ikke er til at overse.

Vi har god erfarng med at skabe vores forestillinger på den måde. Folk griner, samtidigt med at det rammer noget, som er genkendeligt fra hverdagen.

Det giver en god grobund for den refleksion og samtale, som vi skal have om det dillemma, som er stillet op i vores case.

Læs mere her om, hvordan en forestilling bliver til.
 

 

VI øver. Det ser ud til, at vi bare kigger på vores mobiler, men manus udvikler vi nogen gange online, og alle følger med. Diskussionen går nogen gange højt om hvordan vi bedst balancerer alle hensyn ind i en scene.

 

 

 

D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855