Hvad er forumteater

FORUMTEATER sætter DIT problem i spil på scenen.
 
D-factor spiller små forumspil eller cases ud fra interviews/samtaler, som vi har haft med jer før forestillingen. Herefter inviteres I som publikum til at blande sig, og enten give ideer til, hvordan man løser konflikten, eller selv spille scenen, så at den løser sig.
 
Forumteater er genialt i forhold til at skabe nye overvejelser, at få indsigt i modpartens forhold, og i det hele taget at ”empower” mennesker, således at man ser nye løsninger og får nye forståelser omkring ens egen virkelighed.
 
 
 
Forumteater er en blanding af diskussion, samtale, improvisation og teater.
 
Eksempler på konflikter:
 
"Fællesskabet i klassen fungerer ikke. Hverken "pæredanskerne" eller dem med "indvandrerbaggrund har noget imod hinanden. Det siger de i al fald, men de er ikke sammen i pauserne. De holder ikke fester sammen, og de er heller ikke sammen i fritiden. Så klassen er opdelt på en måde.
 
"Sofie og Mads går snakkende ind i et tomt klasselokale for at hente en planche. De er næsten ved at falde over Selma, som ligger på gulvet og beder. De er ikke vant til at se Selma bede, og pludselig synes de ikke, at de kender hende."
 
”Ayse får tilbudt sit drømmejob. Hun er himmelglad, indtil hun får at vide, at hun kun kan få jobbet, hvis hun tager sit tørklæde af. Hvad skal hun gøre?”
 
”Louise, en af de professionelle, der skal hjælpe Mahmoud ud i job, synes at Mahmoud virker negativ. Mahmoud synes, at Louise virker racistisk. Hvordan kan de hjælpes til at forstå hinanden?”
D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855