D for dialog

D-factor er her for at undgå, at noget eskalerer og bliver til hadefulde fejlopfattelser mellem mennesker – ja, dybest set for, at vi undgår vold, voldsspiraler og radikalisering. Det lyder måske lidt overdrevet, men uden kontakt, uden debat, uden rigtig diskussion, uden vilje til at sætte sig ind i ”de andres” verden vil kløfter mellem os vokse.
 
I D-factor skal vi ikke nøjes med at tænke, at den anden er en "racist" eller en "fucking indvandrer". Vi skal i reel kontakt med hinanden, for ved at diskutere og udveksle, kan vi forvandle fastlåste måder at se hinanden på, udrede misforståelser og fremmedgørende holdninger.

Menings-, kultur- og religionsforskellene skal frem, og der skal snakkes, debatteres og diskuteres. For så kan vi forandre noget.

I D-factor vil vi lægge meget vægt på at vise situationer og mennesker, som de og vi virkelig er.
 
Mange unge med anden etnisk baggrund vokser op med en oplevelse af ikke at være accepteret i det danske samfund, men udskældt og andetgjort. D-factor vil gerne give et rum, hvor disse unge kan fortælle deres historie.

Det er vigtigere end vi måske umiddelbart forestiller os, at historier kommer frem om, hvordan livet som ”indvandrer” er, om følelsen af at blive andetgjort, set på som een, der er anderledes altid, om skjult diskrimination, men om fordomme hos både etniske danskere og folk med anden etnisk baggrund.
 
Vi ved også at nogen "danske unge" kan føle, at det er nemt at føle sig udskældt som en potentiel racist, uden at overhovedet have haft den hensigt. 

Læs mere i menupunkter til venstre om, hvordan vi altid forsøger at sætte ting op som noget, der retter sig til både de "hvide" og de "brune" - en slags dialogisk integration. 
D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855