Det lige møde – dialogisk integration

 
Populært sagt vender vi integration på hovedet, således at integration retter sig lige så meget til "gamle danskere" som "nye danskere". Det mener vi meget bogstaveligt.
 
Vores fokus er at unge med dansk og anden etnisk baggrund (som publikum eller medvirkende) oplever lige og gensidige møder på tværs af forskelle, og at man hele tiden inddrager sig selv i stedet for at pege på ”den anden” som problemet. Vi kalder det for `dialogisk integration´.
 
I praksis arbejder vi på at få det fælles tredje frem, forstået som noget, begge parter kan relatere sig til på tværs af skillelinjer og forskelle. Projektet fremmer på den måde de unges evne til at håndtere forskelle ved at finde ligheden i forskellene, og derved undgå at gøre hinanden forkerte. 

God integration forudsætter at vi alle tager et ansvar. Vores forestillinger og aktiviteter hjælper til, at det bliver realistisk. 

Læs mere her om hvordan dialogisk integration indgår i udviklingen af en forestilling. 

D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855