At få øje på sin egen kultur

At få øje på sin egen kultur

Kulturforskelle tænker de fleste kun på, som noget, der har med ”indvandrere” at gøre. Men kulturforskelle er jo noget, som handler lige så meget om ”danskerne”. Scenerne er sat op, således at et eller andet fra dansk ”kultur” er sidestillet med noget andet fra fx arabisk kultur. Det virker på den måde, at man begynder at få øje på sin egen usynlige selvfølgelige kultur, og begynder at se sig selv som ”kulturbærer”.

”Jeg kommer til at tænke på, at danskere ikke går ret meget op i autoriteter og lytter ikke særlig meget til ældre”, siger en unge ”pæredansker” på et tidspunkt. Denne refleksion betyder, at hun bedre frem over kan gå neutralt ind i mødet med unge, der har en anden kulturbaggrund end handes.

Når vi begynder at få øje på vores ”egen kultur”, bliver den nemmere til en parallel til andres anderledes måder at gøre det på, og derved lade være med at gøre vores eget til mere rigtigt. Og derved får vi et bedre udgangspunkt for en autentisk og god kontakt.

 

D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855