”Sammen og forskellige”

Mere FÆLLESSKAB på tværs blandt børn med etnisk dansk og anden etnisk baggrund.

D-factor har udviklet et tilbud til folkeskolernes 5., 6. og 7. klasse.
Formålet er at nedbryde børns evt. fordomme, tendens til at putte hinanden i bestemte "båse", lukkethed, "dem og os" mellem børnene osv.
så børnene har ægte og ærlige fællesskaber.
 
VI afholder workshops for børn i folkeskolerne 5. - 8. klasse.
Derudover holder vi også oplæg for lærere i folkeskolen. Hvad er vigtigt for at styrke sammenhold blandt børnene på tværs af forskelle? Hvordan nedtone grupperingerne mellem børnene? Udover vores egen praksiserfaring inddrager vi relevant forskning og teori. 
 
ER du interesseret kontakt Karen Nørskov, mobil 60662855 eller iamkarennoerskov @ gmail. com
D-factor ved FO-Aarhus | Fredriksgade 78 b, 8000 Århus C  | Tlf.: 60662855